professional-hizmet
Web Tasar覺mda Profesyonel Destek
襤nternet 羹zerinde birbirimiz ile iletiime ge癟tiimiz, 癟eitli k羹癟羹k oyunlar覺 oynad覺覺m覺z, yemek tariflerini 繹rendiimiz, akl覺m覺za tak覺lan bir konuyu ya da bize verilen bir 繹devi bulduumuz, arama yapmak i癟in kulland覺覺m覺z, video izlediimiz veya benzeri pek 癟ok ilevi yerine getiren i癟eriin tamam覺 web sitelerinde yer al覺r. Web sitelerinin nas覺l yap覺ld覺覺n覺, kimler taraf覺ndan tasarland覺覺n覺, i癟eriinin kimler taraf覺ndan oluturulduunu, her farkl覺 tasar覺ma sahip web sitesi ile kar覺lat覺覺m覺zda merak ederiz. Her ne kadar as覺l ama癟 i癟eriin yay覺lmas覺 olsa da, web tasar覺m bal覺 ba覺na pek 癟ok farkl覺 beceriyi ve disiplini bir arada kullanabilen kiiler taraf覺ndan yap覺l覺r. Standart bir web sitesinin aksine, ilgimizi 癟eken ve sitede daha uzun s羹re s覺k覺lmadan kalma isteini bizde uyand覺ran bir web sitesindeki i癟eriin yan覺 s覺ra, bu web sitesinin tasar覺m覺 ve dizayn覺 da olduk癟a 繹nemlidir. Web tasar覺m覺, web grafik tasar覺m覺, ara y羹z tasar覺m覺, kodlama ve script yaz覺m覺, kullan覺c覺 deneyimi i癟in tasarlama ve daha kolay eriilebilmesi i癟in arama motoru optimizasyonu da d璽hil olmak 羹zere pek 癟ok farkl覺 alan覺 i癟erisinde bar覺nd覺r覺r. Genel olarak web sitesi tasar覺m覺nda, tasar覺m ve uygulama s羹reci i癟erisinde pek 癟ok farkl覺 ekip g繹rev al覺r. G羹n羹m羹zde internet 羹zerinde web tasar覺m覺 ile ilgili eitimleri yaz覺l覺 veya 癟eitli medyalar olarak bulabiliriz. Ayr覺ca bu eitim 羹niversiteler ya da y羹ksek okullarda da verilmektedir. Bunun yan覺 s覺ra bu eitimler 繹zel eitim kurulular覺 taraf覺ndan da verilir.

Bu eitim her ne ekilde al覺nm覺 olursa olsun, web tasar覺m eitimi alm覺 bir bireyin ilk 癟al覺mas覺 bir web sitesi oluturmakt覺r. Ayr覺ca basit baz覺 web tasar覺m ve internet terimlerini kefedenler veya internetin imkan ve olanaklar覺ndan faydalanmak isteyenlerin pek 癟ou da, 繹zellikle CMS (content management system) ad覺 verilen i癟erik y繹netim sistemleri kullanarak, web sitesi kurmaya karar verirler. 襤ster haz覺r sistemler ile kurulmu olsun, ister kod yaz覺larak oluturulmu olsun; bir web sitesinin yaln覺zca bu aamas覺 asla yeterli olmaz. Kurumsal, bireysel ve ticaret amac覺yla a癟覺lm覺 t羹m web sitelerinin bir s羹re sonra profesyonel destee ihtiya癟 duyaca覺 su g繹t羹rmez bir ger癟ek olarak tekrar, tekrar site sahibinin kar覺s覺na 癟覺kar. Emek ve ura verilerek eklenen i癟eriin geni kitlelere ulat覺r覺lmas覺 繹nem ta覺r. 襤lk bata web sitesi oluturanlar i癟in gereksiz bir masraf gibi g繹r羹nen ve SEO ad覺 verilen arama motoru optimizasyonu, zamanla sitesine pek fazla ziyaret癟i gelmediini g繹ren site sahipleri taraf覺ndan 繹nemsenmeye balan覺r. 羹nk羹 zaten, oluturulan web sitesine bir miktar 羹cret 繹denmi ve emek verilerek girilen i癟erik de h璽li haz覺rda durmaktad覺r. Baz覺lar覺 bunu tek balar覺na ger癟ekletirmek isterler. Yapt覺klar覺 ilk i ise; arama motorlar覺nda konu ile ilgili arama yapmakt覺r. Fakat, web grafik tasar覺m覺n覺n u癟suz bucaks覺z terimleri ile her web sitesinde anlat覺lanlar覺n farkl覺 olmas覺 nedeniyle, bir s羹re sonra; site sahibinin bir miktar kafas覺 kar覺覺r. Bu balamda; profesyonel hizmetlere y繹nelme gerei hisseder.

Profesyonel ekilde web grafik tasar覺m覺 ile arama motoru optimizasyonunun ger癟ekletirilmesinde ekip 癟al覺mas覺 b羹y羹k 繹nem arz eder. Bir web sitesinde yaln覺zca i癟erik 繹nemli deildir. Bir web sitesi pek 癟ok fakt繹r bir araya topland覺覺 takdirde, hit dediimiz ziyaret say覺s覺 ile sitenin tan覺n覺rl覺覺 artar. Bu fakt繹rler aras覺nda sosyal medyada tan覺t覺m, anahtar kelime se癟imi, bu kelimelerin nerede ve nas覺l kullan覺laca覺, web sitesindeki g繹rsellerin ve reklamlar覺n da覺l覺m覺, i癟erik y繹netimi, 癟al覺man覺n doallat覺r覺lmas覺, yaz覺l覺m fakt繹r羹 gibi konular yer almaktad覺r. Bunlardan baz覺lar覺 uzun s羹rede, baz覺lar覺 ise k覺sa s羹rede yap覺lan 癟al覺malar ile d羹zenlenir. Ayr覺ca 繹r羹mcek ad覺n覺 verdiimiz arama motorlar覺n覺n yaz覺l覺mlar覺n覺n nereye, ne ekilde bakt覺覺n覺n da bilinmesi de 繹nemlidir. Bu 繹r羹mcekler web sitesinin arka plan覺nda duran, bizim ancak istediimizde g繹rd羹羹m羹z ve kar覺覺k halde bulunan kodlar覺 s羹rekli olarak kontrol ederler. T羹m bu 癟al覺malar i癟in uzun bir web grafik tasar覺m覺 deneyimine sahip olan, gelien internet teknolojisine s羹rekli olarak adapte olmak amac覺yla eitimler almay覺 s羹rd羹ren, gerekli her farkl覺 dalda konusunda branlam覺 kiileri ekibinde bulunduran bir grup tercih edilmelidir.

Bu nedenlerden dolay覺, emek vererek eklediiniz i癟eriinizin yer ald覺覺 web sitenizin b羹y羹mesinde katk覺 pay覺m覺z olmas覺n覺 istiyor, t羹m sorunlar覺n覺za 癟繹z羹m olabilecek alt yap覺ya sahip ekibimizle en k覺sa s羹rede iletiime ge癟menizi bekliyoruz.

Eer ekleyeceiniz i癟erie karar verdiyseniz ve bir web sitesi a癟may覺 planl覺yor iseniz; o zaman web sitenizi a癟madan 繹nce bizimle iletiime ge癟menizi 繹neriyoruz. 羹nk羹, yukar覺da anlatt覺覺m覺z baz覺 sorunlar ile kar覺lamadan, internetteki sitenizden keyif olarak nas覺l b羹y羹d羹羹n羹 hep birlikte g繹rmek i癟in bizde sab覺rs覺zlan覺yoruz.

Sonu癟 olarak internet siteniz i癟in planlar覺n覺z覺 ertelemeyin. Profesyonel ekibimizden yard覺m almadan sitenizin ge癟irdii her an, ayn覺 daldaki rakiplerinize yarayabilir. Bu konuda ekibimizle sizlere yard覺mc覺 olmak bize b羹y羹k mutluluk verecektir.


Bir cevap yaz覺n

E-posta hesab覺n覺z yay覺mlanmayacak. Gerekli alanlar * ile iaretlenmilerdir

 web tasar覺m WhatsApp destek